Dokumenti

DIENVIDKURZEMES SPORTA SKOLAS NOLIKUMS


DIENVIDKURZEMES SPORTA SKOLAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS


Iesniegumi Sporta skolā (profesionā ievirze)


Iesniegumi pulciņiem


Vecāku līdzfinansējums


PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS


DIENVIDKURZEMES SPORTA SKOLAS noteikumi