GROBIŅĀ

Treneris

Kontaktinformācija

Izglītojamo vecums

Mārtiņš Jaunskalže

+371 28334418

14 - 16 g.v. zēni

Agris Otaņķis

+371 28899352

6 - 7 g.v. meitenes un zēni

Toms Gucs

+371 20138210

8 - 11 g.v. meitenes un zēni

Emīls Knapšis

+371 26531367

9 - 11 g.v. zēni

 

NĪCĀ

Treneris

Kontaktinformācija

Izglītojamo vecums

Ingus Lukovičs

+371 28225851                        

12  g.v. zēni

 15 - 16 g.v. zēni

 

                       

8 – 10 g.v. meitenes un zēni

 13 - 15 g.v. meitenes un zēni

Jānis Reguzovs

+371 27194711                      

6 – 8 g.v. meitenes un zēni

12 – 14 g.v. zēni

Edgars Miķelis Kovaļskis

+371 22341158                       

5 – 7 g.v. meitenes

(INTEREŠU IZGLĪTĪBA)

 

VĒRGALĒ, PĀVILOSTĀ

Treneris

Kontaktinformācija

Izglītojamo vecums

Aleksandrs Ivanovs

+371 29748257

8 - 14 g.v. zēni

 

VAIŅODĒ

Treneris

Kontaktinformācija

Izglītojamo vecums

Artūrs Blumbergs           

+371 28624203               

8 - 10 g.v. meitenes un zēni

 12 – 14 g.v. zēni