VAIŅODĒ

Treneris

Kontaktinformācija

Izglītojamo vecums

Artūrs Auders                 

+371 26105240          

6 - 9 g.v. meitenes un zēni

12 - 14 g.v. meitenes un zēni

Zigmunds Mickus                

+371 29188434            

13 - 15 g.v. zēni

Ainārs Pāvils

+371 22014226

7 - 12. g.v. meitenes un zēni

 

PRIEKULĒ

Treneris

Kontaktinformācija

Izglītojamo vecums

Artūrs Auders                 

+371 26105240          

6 - 9 g.v. meitenes un zēni

Ainārs Pāvils

+371 22014226

10 - 13 g.v. meitenes un zēni