Dienvidkurzemes_SS_logo_2022 (002) Sporta_centrs

 

pin-icon-location-sign-isolated-vector-22997210M. Namiķa 2B, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads., LV-3430

 

e-pasts: sportaskola@dkn.lv 

 

 

Vārds, uzvārds, amats Pieņemšanas laiki/Darba laiki Kontakti

Dainis Zombergs

direktors

Otrdien no pl.10:00-15:00

Trešdien no 16:00-18:00

+371 29176824 sportaskola@dkn.lv 

Daiga Gabrūna

direktora vietniece

Pirmdien no pl. 9:00-14:00

Trešdien no pl.12:00-16:00

Ceturtdien no pl.9:00-15:00

+371 26830634 sportaskola@dkn.lv

Ingars Kalējs

direktora vietnieks

Pirmdien no pl.12:00-16:00

Trešdien no pl.9:00-14:00

Piektdien no pl.9:00-15:00

+371 26174896  sportaskola@dkn.lv 

Mārtiņš Jaunskalže

metodiķis

Otrdien no pl.10:00-14:00

Ceturtdien no pl.10:00-14:00

+371 28334418 sportaskola@dkn.lv

Gita Ozola

Metodiķe 

Aizputes SC

Otrdien no pl.14:00-18:00

Ceturtdien no pl.14:00-18:00

+371 26497511 sportaskola@dkn.lv

Evita Virga

lietvede

Darba dienās no 9:00-16:00 +371 24797115  sportaskola@dkn.lv 

Karolīne Apsīte

personāla speciāliste

Darba dienās no 9:00-16:00 +371 20369298  sportaskola@dkn.lv 
 

 

 

 

Rekvizīti:

Dienvidkurzemes novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000058625
Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads. LV – 3430
Banka: AS “SEB banka” norēķinu konts
Nr. LV73UNLA0050014272020, SWIF kods UNLALV2X

Saņēmējs:
Dienvidkurzemes Sporta skola