Dienvidkurzemes_SS_logo_2022 (002)

 

pin-icon-location-sign-isolated-vector-22997210M. Namiķa 2B, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads., LV-3430

 

e-pasts: sportaskola@dkn.lv 

 

 

Vārds, uzvārds, amats Kontakti

Dainis Zombergs

direktors

29176824 

Gita Pērkone

direktora vietniece

29443630

Evita Virga

lietvede

24797115

Zinta Dambe

projektu koordinatore

26370036

29402380

 

 

Rekvizīti:

Dienvidkurzemes novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000058625
Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads. LV – 3430
Banka: AS “SEB banka” norēķinu konts
Nr. LV73UNLA0050014272020, SWIF kods UNLALV2X

Saņēmējs:
Dienvidkurzemes Sporta skola