Dienvidkurzemes_SS_logo_2022 (002) Sporta_centrs

 

pin-icon-location-sign-isolated-vector-22997210M. Namiķa 2B, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads., LV-3430

 

e-pasts: sportaskola@dkn.lv 

 

 

Vārds, uzvārds, amats Kontakti

Dainis Zombergs

direktors

+371 29176824 sportaskola@dkn.lv 

Gita Pērkone

direktora vietniece

+371 29443630 gita.perkone@dienvidkurzemesports.lv 

Daiga Gabrūna

direktora vietniece

+371 26830634  sportaskola@dkn.lv 

Evita Virga

lietvede

+371 24797115  sportaskola@dkn.lv 

Karolīne Apsīte

personāla speciāliste

+371 20369298  sportaskola@dkn.lv 

Zinta Dambe

projektu koordinatore

+371 26370036 zinta.dambe@dienvidkurzemesports.lv 

 

 

Rekvizīti:

Dienvidkurzemes novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000058625
Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads. LV – 3430
Banka: AS “SEB banka” norēķinu konts
Nr. LV73UNLA0050014272020, SWIF kods UNLALV2X

Saņēmējs:
Dienvidkurzemes Sporta skola