GROBIŅĀ (gan sporta skolas grupas, gan interešu izglītība)

Treneris

Kontaktinformācija

Izglītojamo vecums

Gints Griezītis

+371 22021181

6 - 12 g.v.

DURBĒ (interešu izglītība)

Treneris

Kontaktinformācija

Izglītojamo vecums

Alise Ansone

+371 28662110

8 - 12 g.v. meitenes un zēni