NĪCAS SPORTA CENTRA PIEDĀVĀTIE PAKALPOJUMI UN TO MAKSA

NPK.

PAKALPOJUMS

MAKSA (AR PVN EUR)

NĪCAS SPORTA HALLE, Skolas iela 14
 1.  Sporta spēļu zāles īre - sacensībām, komercpasākumiem  45,00 EUR/h
2. Sporta spēļu zāles īre - treniņiem 22,00 EUR/h
3. 1/2 Sporta spēļu zāles īre treniņiem 11,00 EUR/h
4. Sporta spēļu zāles īre novada sporta klubiem un komandām 13,00 EUR/h
5. Alpīnisma sienas izmantošana 2,00 EUR
6. Alpīnisma sienas izmantošana personām līdz 18 gadiem 1,00 EUR
TRENAŽIERU ZĀLE
7. Trenažieru zāles apmeklējums - 10 reizes 15,00 EUR
8. Trenažieru zāles apmeklējums - skolēniem (no 16 gadiem)  1,00 EUR
9. Trenažieru zāles apmeklējums - skolēniem (no 16 gadiem) 10 reizes 5,00 EUR
10. Vienreizējs trenažieru zāles apmeklējums 5,00 EUR
11. Trenažieru zāles abonements vienam mēnesim 22,00 EUR
12. Trenažieru zāles īre jurisdiskām personām, grupas nodarbībai līdz 15 cilvēki 25,00 EUR/h
SAUNA
13.

Saunas noma sportistu grupai līdz 12 cilvēki

Katra nākamā stunda

30,00 EUR/h

10,00 EUR/h

14. Saunas īre individuāli 15,00 EUR/h
AEROBIKAS ZĀLE
15. Aerobikas zāles īre 10,00 EUR/h
16. Aerobikas zāles īre 10 reizes, 60 min nodarbība 50,00 EUR
RUDES SPORTA NAMS UN FUTBOLA LAUKUMS
17. Sporta zāles īre 10,00 EUR/h
18. Sporta zāles īre Dienvidkurzemes novada iedzīvotājiem (deklarētā dzīves vieta) Bez maksas
19. Sporta zāles īre treniņu grupām, kur 70% ir Dienvidkurzemes novada iedzīvotāji (deklarētā dzīves vieta) Bez maksas
20. Futbola laukuma īre sacensībām 60,00 EUR/h
21. Futbola laukuma īre treniņu grupām 30,00 EUR/h
22. Futbola laukuma īre treniņu grupām, kur 70% ir Dienvidkurzemes novada iedzīvotāji (deklarētā dzīvesvieta) Bez maksas
23. 1/2 futbola laukuma īre treniņu grupām 12,00 EUR/h

DUNIKAS PAGASTA SPORTA UN ATPŪTAS CENTRA PIEDĀVĀTIE PAKALPOJUMI UN TO MAKSA

NPK.

PAKALPOJUMS

MAKSA (AR PVN EUR)

 1.  Sporta spēļu zāles īre 12,00 EUR/h
2. Sporta zāles īre Dienvidkurzemes novada iedzīvotājiem (deklarētā dzīves vieta) Bez maksas
3. Sporta zāles īre treniņu grupām, kur 70% ir Dienvidkurzemes novada iedzīvotāji (deklarētā dzīves vieta) Bez maksas