GROBIŅAS SPORTA CENTRA PIEDĀVĀTIE PAKALPOJUMI UN TO MAKSA

NPK.

PAKALPOJUMS

MAKSA (AR PVN EUR)

SPORTA HALLE, M.Namiķa iela 2b
1. Sporta spēļu zāles īre - sacensībām, komercpasākumiem 45,00 EUR/h
 2.  Sporta spēļu zāles īre - treniņiem  22,00 EUR/h
3. 1/2 Sporta spēļu zāles īre treniņiem 11,00 EUR/h
4. Sporta spēļu zāles īre novada sporta klubiem un komandām 13,00 EUR/h
TRENAŽIERU ZĀLE
5. Trenažieru zāles abonements vienam mēnesim 22,00 EUR
6. Trenažieru zāles abonements vienam mēnesim, apmeklējuma laiks līdz plkst. 17.30 15,00 EUR
7.

Trenažieru zāles "Ģimenes abonements" (2 personas) vienam mēnesim

Katrs nākamais ģimenes pārstāvis

26,00 EUR

8,00 EUR

8. Vienreizējs trenažieru zāles apmeklējums 5,00 EUR
9. Trenažieru zāles īre juridiskām personām grupas nodarbībai līdz 15 cilvēkiem 25,00 EUR/h
SAUNA
10.

Saunas noma sportistu grupai līdz 12 cilvēki

Katra nākamā stunda

30,00 EUR/h

10,00 EUR/h

11. Saunas īre individuāli 15,00 EUR/h
AEROBIKAS ZĀLE
12. Aerobikas zāles īre 10,00 EUR/h
MEDICĪNAS KABINETS
13. Medicīnas kabineta un inventāra īre mēnesī  33,00 EUR
GROBIŅAS STADIONS, Celtnieku iela 29
14. Vieglatlētikas stadiona un mākslīgā seguma futbola laukuma īre sacensībām, komercpasākumiem 70,00 EUR/h
15. Vieglatlētikas stadiona īre treniņu grupām līdz 30 cilvēkiem 20,00 EUR/h
16. Dabīgā seguma futbola laukuma īre sacensībām 60,00 EUR/h
17. Dabīgā seguma futbola laukuma īre treniņiem 30,00 EUR/h
18. 1/2 dabīgā seguma futbola laukuma īre treniņiem 15,00 EUR/h
19. Mākslīgā seguma futbola laukuma īre bez apgaismojuma 22,00 EUR/h
20. Mākslīgā laukuma futbola laukuma īre ar apgaismojumu  30,00 EUR/h