PRIEKULES SPORTA KOMPLEKSA PIEDĀVĀTIE PAKALPOJUMI UN TO MAKSA

NPK.

PAKALPOJUMS

MAKSA (AR PVN EUR)

PRIEKULES SPORTA HALLE, Aizputes iela 1a
 1.  Sporta spēļu zāles īre - sacensībām, komercpasākumiem  45,00 EUR/h
2. Sporta spēļu zāles īre - treniņiem 22,00 EUR/h
3. 1/2 Sporta spēļu zāles īre treniņiem 11,00 EUR/h
4. Sporta spēļu zāles īre novada sporta klubiem un komandām 13,00 EUR/h
TRENAŽIERU ZĀLE
5. Trenažieru zāles abonements vienam mēnesim 17,00 EUR
6. Trenažieru zāles abonements vienam mēnesim, apmeklējuma laiks līdz 17.30 15,00 EUR
7.

Trenažieru zāles "Ģimenes abonements" (2 personas) vienam mēnesim

Katrs nākamais ģimenes pārstāvis

26,00 EUR

8,00 EUR

8. Vienreizējs trenažieru zāles apmeklējums 5,00 EUR
9. Trenažieru zāles abonements vienam mēnesim 22,00 EUR
10. Trenažieru zāles īre jurisdiskām personām, grupas nodarbībai līdz 15 cilvēki 25,00 EUR/h
SAUNA
11.

Saunas noma sportistu grupai līdz 12 cilvēki

Katra nākamā stunda

30,00 EUR/h

10,00 EUR/h

12. Saunas īre individuāli 15,00 EUR/h
AEROBIKAS ZĀLE
13. Aerobikas zāles īre 10,00 EUR/h
TENISA KORTS UN STADIONS
14. Tenisa korta īre 90 min 5,00 EUR
15. Stadiona īre sacensībām un komercpasākumiem 70,00 EUR/h