GROBIŅĀ (interešu izglītība)

Treneris

Kontaktinformācija

Izglītojamo vecums

Guntis Čukurs

+371 26187670

7. - 9. kl.