AIZPUTES SPORTA CENTRA PIEDĀVĀTIE PAKALPOJUMI UN TO MAKSA

NPK.

PAKALPOJUMS

MAKSA (AR PVN EUR)

AIZPUTES SPORTA HALLE, Ziedu iela 7, Aizpute
 1.  Sporta spēļu zāles īre - sacensībām, komercpasākumiem  45,00 EUR/h
2. Sporta spēļu zāles īre - treniņiem 22,00 EUR/h
3. 1/2 Sporta spēļu zāles īre treniņiem 11,00 EUR/h
4. Sporta spēļu zāles īre novada sporta klubiem un komandām 13,00 EUR/h
TRENAŽIERU ZĀLE
5. Vienreizējs trenažieru zāles apmeklējums 2,00 EUR
6. Trenažieru zāles abonements vienam mēnesim 15,00 EUR
7. Galda tenisa nodarbība 1,00 EUR/h
ŠAUTUVE, Saules iela 6, Aizpute
PNEIMATISKĀ ŠAUTUVE 10 M
8. Individuāli 1 lūka (ar savu ieroci) 3,00 EUR/h
9. Individuāli 1 lūka (ar šautuves ieroci) 5,00 EUR/h
10. Visas šautuves izmantošana (ar savu ieroci) 20,00 EUR/h
11. Visas šautuves izmantošana (ar šautuves ieroci) 40,00 EUR/h
MAZKALIBRA ŠAUTUVE 50 M
12. Individuāli 1 lūka (ar savu ieroci no 12 gadu vecuma) 3,00 EUR/h
13. Individuāli 1 lūka (ar šautuves ieroci no 12 gadu vecuma) 5,00 EUR/h
14. Visas šautuves izmantošana (ar savu ieroci no 12 gadu vecuma) 20,00 EUR/h
15. Visas šautuves izmantošana (ar šautuves ieroci no 12 gadu vecuma) 40,00 EUR/h
Lodīte 1 gab. 0,05 EUR
Patrona 1 gab. 0,18 EUR
Instruktors (neatkarīgi no cilvēku skaita) 8,00 EUR/h
SPORTA KOMPLEKSS, Saules iela 9, Aizpute
TRENAŽIERU ZĀLE
16. Trenažieru zāles abonements vienam mēnesim 15,00 EUR
17. Vienreizējs trenažieru zāles apmeklējums 2,00 EUR
NAKTSMĪTNES
18. Gultas vieta ar gultas veļu 8,47 EUR
19. Gultas vieta bez gultas veļas 3,63 EUR
VIEGLATLĒTIKAS STADIONS
20. Vieglatlētikas stadiona īre sacensībām, komercpasākumiem 100,00 EUR/h
21. Vieglatlētikas stadiona īre treniņu grupām līdz 30 cilvēkiem 20,00 EUR/h
FUTBOLA STADIONS
22. Futbola laukuma īre sacensībām 60,00 EUR/h
23. Futbola laukuma īre treniņiem 30,00 EUR/h
24. 1/2 futbola laukuma īre treniņiem 12,00 EUR/h

PĀVILOSTAS TENISA KORTA PIEDĀVĀTIE PAKALPOJUMI UN TO MAKSA

NPK.

PAKALPOJUMS

MAKSA (AR PVN EUR)

PĀVILOSTAS TENISA KORTS, Dzintaru iela 107a
 1.  Tenisa korta noma (viesi - bērni līdz 18 gadiem) 4,00 EUR/h
2. Tenisa korta noma, Dienvidkurzemes novada iedzīvotāji (deklarētā dzīves vieta) Bez maksas
3. Tenisa korta noma (viesi - pieaugušie) 6,00 EUR/h

DUNALKAS SPORTA CENTRA PIEDĀVĀTIE PAKALPOJUMI UN TO MAKSA

NPK.

PAKALPOJUMS

MAKSA (AR PVN EUR)

DUNALKAS SPORTA HALLE, Dunalkas pagasts
 1.  Mazās zāles un virtuves izmantošana 12,00 EUR/h
2. Virtuves izmantošana 6,00 EUR/h
3. Mazās zāles izmantošana sporta pasākumiem 6,00 EUR/h
  Mazās zāles un virtuves izmantošana bērēm (ja aizgājēja deklarētā dzīvesvieta ir Dienvidkurzemes novadā, tad viņa piederīgajiem) Bez maksas
  Mazās zāles un virtuves izmantošana bērēm 6,00 EUR/h
  Mazās zāles izmantošana dažādu pasākumu organizēšanai (kāzu svinībām, ja vienam no laulātajiem deklarētā dzīvesvieta ir Dienvidkurzemes novadā, tad tiek piemērota 25% atlaide, citu pasākumu organizēšanai 5% atlaide)

Pirmā stunda 8,00 EUR

Katra nākamā stunda 6,00 EUR

  Sporta spēļu zāle 10,00 EUR/h
  Sporta spēļu zāle (apmeklētājiem, kuru deklarētā dzīvevieta ir Dienvidkurzemes novads) Bez maksas
  Sporta spēļu zāles īre treniņu grupām, kur 70% ir Dienvidkurzemes novada iedzīvotāji (deklarētā dzīvesvieta) Bez maksas
  Sporta spēļu zāles īre sacensībām 12,00 EUR/h
  Sporta spēļu zāles īre nometņu rīkošanai. Cenā iekļauts arī sporta hallē pieejamais inventārs un pludmales volejbola laukumi (ja nometne pārsniedz 5 dienas, sākot ar 6 dienu visām cenām tiek piemērota 10% atlaide)

180,00 EUR/diennaktī

12,00 EUR/h

  Mazās zāles izmantošana sportam vai nakšņošanai. Cenā iekļauts arī sporta hallē pieejamais inventārs un pludmales volejbola laukumi (ja nometne pārsniedz 5 dienas, sākot ar 6 dienu visām cenām tiek piemērota 10% atlaide)

50,00 EUR/diennaktī

6,00 EUR/h

TRENAŽIERU ZĀLE
  Trenažieru zāles izmantošana  4,00 EUR/h
  Trenažieru zāles izmantošana (apmeklētājiem, kuru deklarētā dzīvevieta ir Dienvidkurzemes novads) Bez maksas
  Trenažieru zāle izmantošana sportam vai nakšņošanai. Cenā iekļauts arī sporta hallē pieejamais inventārs un pludmales volejbola laukumi (ja nometne pārsniedz 5 dienas, sākot ar 6 dienu visām cenām tiek piemērota 10% atlaide)

20,00 EUR/diennaktī

4,00 EUR/h