Kontakti


Vadība

Sporta pārvaldes vadītājs

Andis Ādiņš
Tālrunis: +371 29494225
E-pasts: andis.adins@dkn.lv

Struktūrvienības

Aizputes nodaļas vadītājs

Indulis Laškovs
Tālrunis: +371 29181660
E-pasts: indulis.laskovs@dienvidkurzemesports.lv

Grobiņas nodaļas vadītājs

Gints Griezītis
Tālrunis: +371 22021181
E-pasts: gints.griezitis@dienvidkurzemesports.lv

Nīcas nodaļas vadītājs

Ingars Kalējs
Tālrunis: +371 26174896
E-pasts: ingars.kalejs@dienvidkurzemesports.lv

Priekules nodaļas vadītājs

Mārtiņš Mikāls
Tālrunis: +371 28631995
E-pasts: martins.mikals@dienvidkurzemesports.lv

Sporta organizatori

Embūte

Arnis Remess
Tālrunis: +371 29442328

Dunika

Vaclovs Malakausks
Tālrunis: +371 28249683

Vaiņode

Ainārs Pāvils
Tālrunis: +371 22014226

Kalēti

Ģirts Ločmelis
Tālrunis: +371 26419756

Priekule un Gramzda

Raitis Feldmanis
Tālrunis: +371 22454094

Nīca

Edgars Miķelis Kovaļskis
Tālrunis: +371 22341158

Dunalka

Matīss Grasmanis
Tālrunis: +371 28330169

Pāvilosta

Aldis Barsukovs
Tālrunis: +371 29230995

Laža

Žanis Bogdans
Tālrunis: +371 22849208

Aizpute

Guntars Sermelis
Tālrunis: +371 29504776

Gavieze un Medze

Toms Mackars
Tālrunis: +371 28367030

Grobiņa un Bārta

Māris Ķudis
Tālrunis: +371 26357257

Durbe un Lieģi

Alise Ansone
Tālrunis: +371 28662110

Vērgale

Dzintars Semenkovs
Tālrunis: +371 26166146

Aizpute

Gints Sedols
Tālrunis: +371 29884848

Kazdanga

Ieva Babre
Tālrunis: +371 26219521

Kalvene

Mairita Zālīte
Tālrunis: +371 28840418

Cīrava

Egils Rūtenbergs
Tālrunis: +371 26346301

Dienvidkurzemes Sporta skola

Direktors

Dainis Zombergs
Tālrunis: +371 29176824
E-pasts: sportaskola@dkn.lv