LJF ieskaites sacensību pajūgu braukšanā “Lieģu kauss 2024”