Dienvidkurzemes novada Jaunatnes Sporta laureāts 2023