IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI DIENVIDKURZEMES NOVADA SPORTA CENTROS

Sporta centru iekšējās kārtības noteikumi

PAR FINANSIĀLA ATBALSTA PIEŠĶIRŠANU SPORTA VEICINĀŠANAI DIENVIDKURZEMES NOVADĀ

Saistošie noteikumi Nr.16 Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sporta veicināšanai Dienvidkurzemes novadā

Pielikumi

Pieteikuma anketa finansējuma saņemšanai Dienvidkurzemes novada augstu sasniegumu sporta sportistam

Pieteikuma anketa finansējuma saņemšanai Dienvidkurzemes novada sporta pasākumiem un sacensībām

Pieteikuma anketa finansējuma saņemšanai Dienvidkurzemes novada sporta biedrībām, klubiem

Pieteikuma anketa finansējuma saņemšanai Dienvidkurzemes novada sporta spēļu komandai

 

NOLIKUMS PAR MAKSAS PAKALPOJUMIEM SPORTA INFRASTRUKTŪRAI

Nolikums par maksas pakalpojumiem sporta infrastruktūrai

 

DIENVIDKURZEMES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES "DIENVIDKURZEMES NOVADA SPORTA PĀRVALDE"NOLIKUMS 

DIENVIDKURZEMES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES „Dienvidkurzemes novada Sporta pārvalde” NOLIKUMS