PAR FINANSIĀLA ATBALSTA PIEŠĶIRŠANU SPORTA VEICINĀŠANAI DIENVIDKURZEMES NOVADĀ

Datums: 07.11.2023 PAR FINANSIĀLA ATBALSTA PIEŠĶIRŠANU SPORTA VEICINĀŠANAI DIENVIDKURZEMES NOVADĀ


Pamatojoties uz Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 16 "Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sporta veicināšanai Dienvidkurzemes novadā", aicinām sportistus un biedrības pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai 2024. gadam!

Saistošie noteikumi Nr.16 Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sporta veicināšanai Dienvidkurzemes novadā

Iesniegums biedrībām

Iesniegums komandām

Iesniegums sportistiem

Iesniegums pasākumu/sacensību organizēšanai