Aicinām sportistus un biedrības pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai 2023. gadam

Datums: 04.10.2022 Aicinām sportistus un biedrības pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai 2023. gadam


Pamatojoties uz Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 16 "Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sporta veicināšanai Dienvidkurzemes novadā", aicinām sportistus un biedrības pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai 2023. gadam!

Saistošie noteikumi Nr.16 Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sporta veicināšanai Dienvidkurzemes novadā

Pieteikuma anketa finansējuma saņemšanai Dienvidkurzemes novada sporta spēļu komandai

Pieteikuma anketa finansējuma saņemšanai Dienvidkurzemes novada sporta biedrībām, klubiem

Pieteikuma anketa finansējuma saņemšanai Dienvidkurzemes novada sporta pasākumiem un sacensībām

Pieteikuma anketa finansējuma saņemšanai Dienvidkurzemes novada augstu sasniegumu sporta sportistam